AML Hakkında Genel Bilgiler

Lösemiler, kemik iliğinde yer alan bir hücrede başlayan kan kanserleridir. Kan hücrelerinin kemik iliğinde üretimi esnasında genetik yapılarında meydana gelen bir değişiklik sonucu ortaya lösemi çıkar.

"Akut", bu löseminin tedavi edilmezse hızlıca ilerleyebileceği ve muhtemelen birkaç ay içinde ölümcül olabileceği anlamına gelir. "Miyeloid", bu löseminin başladığı hücre tipini ifade eder.

Akut miyeloid lösemi (AML); akut miyelositik lösemi, akut miyelojenöz lösemi, akut granülositik lösemi ve akut lenfositik olmayan lösemi gibi birçok başka isme sahiptir.

AML'nin çoğu vakası beyaz kan hücrelerine (lenfositler dışında) dönüşecek hücrelerde gelişir, ancak bazı AML vakaları diğer kan oluşturan hücrelerde de gelişebilir.

AML kemik iliğinde başlar (yeni kan hücrelerinin yapıldığı belirli kemiklerin yumuşak iç kısmı), fakat çoğu durumda hızla kana geçer. Bazen lenf nodları, karaciğer, dalak, merkezi sinir sistemi (beyin ve omurilik) ve testisler dahil vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.

AML'ye yakalanma olasılığı yaşla birlikte artmaktadır. Ancak, çocuklarda ve her yaştaki erişkende AML ortaya çıkabilir. Lösemi olan her beş çocuktan birinde AML vardır. AML tedavisinde amaç remisyon veya tam şifa elde etmektir. Son 30-40 yılda remisyona giren, yıllarca remisyonda kalan veya tam şifa elde edilen AML hastası sayısı belirgin olarak artmıştır.

Hastalık rehberi için tıklayınız

AML'nin Alt Tipleri

AML'nin çeşitli türleri bulunur. Bunlara alt tipler adı verilir. AML tanısı alan hastaların çoğunda aşağıdaki sekiz alt tipten birisi bulunur:

AML FAB Sınıflaması

İsim Hücre Alt Tipi

M0 Myeloblastik, özel analiz ile
M1 Myeloblastik, olgunlaşmamış
M2 Myeloblastik, olgunlaşmış
M3 Promyelositik
M4 Myelomonositik
M5 Monositik
M6 Eritrolösemi
M7 Megakaryositik

WHO Sınıflandırması (1999, AML Tanımı: Kemik İliğinde %20 'den fazla Blast)

Özel kromozaltranslokasyon ile AML

-t(8;21) ve AML1/ETO yeniden düzenlemesiyle AML
-t(15;17), t(11;17) ile akut promiyelositik lösemi yada diğer türlü translokasyonlar
-Kemik iliğinde anormal eozinofilli AML ve inv(16) yada t(16;16) ve CBF?/MYH1 yeniden düzenlemesi
-11q23 translokasyonu ile AML (MLL geni)

Multi-lineage displazili AML

-Kötüleyici AML
-Kötüleyici olmayan AML

Terapiye bağlı AML

-Alkilleyici ajanlar sonrası
-Epipodofilotoksin sonrası
-Radyoterapi sonrası

Başka türlü kategorize edilmeyenler

-AML minimal differensiye
-Matürasyonsuz AML
-Matürasyonlu AML
-Akut Miyelomonositik lösemi
-Akut monositik lösemi
-Akut eritroid lösemi
-Akut bazofilik lösemi
-Miyelofibroz kapsayan akut panmiyeloz lösemi

Özel Maddeler

-Hipoplastik AML
-Smoulder lösemi
Hastanın kemik iliği veya kanındaki AML hücrelerine bakılarak AML alt tipi belirlenir. AML tedavisi alt tipe göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, akut promyelositik lösemi (APL) ve akut monositik lösemi, diğer AML alt tiplerinden farklı tedavi gerektiren alt tiplerdir.