Tanı

Kan ve Kemik İliği Tetkikleri

AML tanısı koymak için kan ve kemik iliği tetkikleri yapılır. Kemik iliği aspirasyonu ve kemik iliği biyopsisi tanı için kullanılan başlıca 2 tetkiktir. Kemik iliği aspirasyonunda, hücre yüzeyindeki proteinlere bakılarak hücre tipi ve bazı anormallikler saptanabilir. Sitogenetik analiz ve başka testler için de kullanılabilir.

Sitogenetik analiz, lösemi blast hücrelerindeki kromozomların incelendiği bir laboratuvar tetkikidir. Kromozomlardaki bazı değişiklikler hekimlere AML hastasını nasıl tedavi edecekleri konusunda bilgi verir.

Kemik iliği biyopsisinde kromozom ve gen anormallikleri ile birlikte, kemik iliğindeki tutulum derecesi saptanabilir. Her iki tetkik aynı zamanda tedavinin lösemi blast hücrelerini ortadan kaldırıp kaldırmadığının belirlenmesi için kullanılır. Hekim bu tetkiklerden elde edilen bilgilere dayanarak, lösemi olup olmadığı, hastaya uygulanması gereken tedavi türü ve hasta için en iyi tedavinin hangisi olduğuna karar verir.

Hekim, hasta için en iyi tedavinin hangisi olduğuna karar verirken hastanın yaşını, genel sağlık durumunu ve kromozomlardaki bazı değişiklikleri göz önünde bulundurur.