Nedenler ve Risk faktörleri

AML, kemik iliğindeki tek bir hücrede meydana gelen değişiklik ile başlar. AML'deki lösemi hücreleri genellikle blast hücreleri olarak adlandırılır.
Bilim adamları AML'ye yol açan hücresel değişikliklerin açıklanabilmesi için çalışmaktadır.

Risk faktörü, bir hastalığa yakalanma şansını etkileyen bir parametredir. Farklı hastalıkların farklı risk faktörleri vardır. Sigara içmek gibi bazı risk faktörleri ortadan kaldırılabilirken, yaş veya aile geçmişi gibi risk faktörleri değiştirilemez.

Bir ya da birkaç risk faktörüne sahip olmak, kesinlikle hastalığa sahip olacağınız anlamına gelmez. Hastalığa sahip pek çok insanın bilinen risk faktörleri az veya hiç yoktur. Bir kişinin bir risk faktörü varsa ve kanser gelişmiş olsa bile, bu risk faktörünün kansere ne kadar katkıda bulunduğunu bilmek genellikle çok zordur.

Akut miyeloid lösemi (AML) için bilinen bazı risk faktörleri aşağıda belirtilmiştir:

Bu risk faktörleri bulunan kişilerin çoğunda AML meydana gelmezken, AML görülen kişilerin çoğunda da bu risk faktörleri bulunmamaktadır.
AML birisinden bulaşmaz. Çok nadir olarak, aynı aile içinde beklenenden daha fazla AML vakası görülebilir. Bu ailelerdeki çocukların AML'ye yatkınlığı arttıran bir gen taşıdığına inanılmaktadır.